fb

Zpomalovací prahy

Naše společnost AZznačky zajišťuje komplexní služby v oblasti dopravní značení. Realizujeme prodej i pronájem dopravního značení, ale také jejich instalaci. V nabídce máme taktéž zpomalovací prahy. Kvalitní provedení výrobků je zárukou dlouhé životnosti. Zpomalovací práh je efektivní způsob regulace rychlosti, a to především na pozemních komunikacích a v uzavřených areálech.

Zpomalovací prahy jsou uměle zvýšená místa na pozemní komunikaci. Jejich cílem je donutit řidiče silničních vozidel k pomalé jízdě. Zpomalovací prahy se používají v kombinaci s dopravními značkami omezující rychlost a jsou tvořeny demontovatelnými díly připevněnými k vozovce. Jedná se o stavebně-dopravní zařízení, které slouží ke snížení nežádoucích rychlostí vozidel nebo k dodržování dovolených rychlostí vozidel na místních komunikacích. Zpomalovací prahy působí na řidiče nejen opticky, ale především fyzicky umělou změnou výškových podmínek na vozovce, která ovlivňuje průjezd vozidla.


V našem sortimentu najdete zpomalovací prahy, které nabízíme ve dvou variantách. Zpomalovací prah – typ CZ je aplikovatelný pro rychlost 10, 20, 30 km/h. Převážně se používá na komunikacích v obytných čtvrtích, zejména v blízkosti škol či přechodů pro chodce. Výrazně také napomáhá ke zmírnění hlučnosti či prašnosti průjezdu. Je vyroben v černém provedení a je demontovatelný.

 

Dalším typem je zpomalovací práh – typ SES, který je aplikovatelný pro rychlost 20, 30, 40 km/h a vydrží větší zátěž. Je vyroben v černo-žlutém provedení a je demontovatelný. Snese velká zatížení osobních i nákladních vozů a je použitelný pro silnice, parkoviště i vjezdy do objektů.

 

Podmínky pro umisťování zpomalovacích retardérů stanovilo ministerstvo dopravy. Zpomalovací prahy mohou být umístěny i mimo vozovku, tedy i v uzavřených areálech. Jsou určeny pro montáž na komunikace s cílem omezení dopravní rychlosti. Vlastní montáž je provedena šrouby do hmoždinek do otvorů, vyvrtaných do vrchní vrstvy vozovky. Zpomalovací práh by neměl bránit odvodnění komunikace a jeho instalace by měla být schválena příslušným orgánem. Prahy jsou osazené odrazkami, povrch je nekluzný. Použitý materiál je velmi kvalitní produkt získaný recyklací tříděného PVC s vynikajícími vlastnostmi pro venkovní použití. Naše zpomalovací retardéry splní všechna Vaše očekávání.