fb

Dopravní značení

Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy určené pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o zařízení upozorňující účastníky silničního provozu na nebezpečná místa, ukládají jim zákazy, příkazy nebo omezení, poskytují jim informace nebo zpřesňují, doplňují nebo omezují význam jiné dopravní značky. Význam dopravních značek zpravidla stanoví Pravidla silničního provozu.

dopravní značení

Podoba a provedení dopravního značení v České republice vychází z evropských úmluv. Značky dělíme na vodorovné značení a svislé značení. Pro vodorovné značení používáme nejkvalitnější technologie. Vodorovné značení zajistíme v rámci celé ČR. Provádíme vodorovné značení veškerých komunikací, parkovišť, průmyslových areálů, podzemních garáží apod. Více informací na stránce vodorovné značení. 

Naše společnost AZznačky také poskytuje komplexní služby v oblasti dopravního značení. Realizujeme prodej, pronájem, projekty, údržbu a likvidaci pro svislé dopravní značení. Mezi svislé značky můžeme zařadit značení výstražné, upravující přednost, zákazové, příkazové, informativní apod. Veškeré dopravní značení na silnici je vždy uzpůsobeno dle požadavků klienta. Mezi běžné požadavky patří i barva na dopravní značení silnic, kterou samozřejmě zajistíme. Podrobnější informace naleznete v sekci dopravní značení. Ceny prodeje a pronájmu dopravního značení najdete v ceníku.