fb

Archiv novinek

Kdy jsou dopravní značky platné?

Kdy jsou dopravní značky platné?

Zdánlivě jednoduchá otázka, která má ovšem několik odpovědí. Občas skutečně můžeme narazit na spor, kdy se řeší platnost či relevantnost konkrétního dopravního nařízení. Například ve chvílích, kdy nás dopravní značka zdánlivě zdržuje od jízdy. Vzpomeňte si sami, kdy vás za volantem něco podobného rozčílilo.

Co říká zákon?

Zákon je v tomto ohledu celkem neoblomný. Můžeme se řídit touto větou: Platnost dopravní značky podmiňuje její fyzický stav, vzhled a umístění. Rozměry, barvy a symboly jsou pak definovány v několika dalších zákonech, vyhláškách a normách. Mezi ty patří zejména č.361/2000 Sb., vyhláška č. 294/2015 Sb. (která nahradila dlouho platnou vyhlášku č. 30/2001 Sb.) a technická norma ČSN 01-8020. 

Pokud značka tedy splňuje všechny náležitosti sepsané ve zmíněných zákonech, je třeba se jí bezpodmínečně řídit. Zákon č. 294/2015 Sb. je velmi podrobný. Dozvíme se z něj přesně jak má veškeré dopravní značení vypadat a navíc je doplněn o kompletní výčet všech existujících značek. Pro připomenutí si je vypíšeme i zde:

Fyzický stav

Jak je to se vzhledem značky? Zejména musí být zřetelný, dobře viditelný a nezaměnitelný. Silnice jsou pak rozděleny do jednotlivých tříd, podle nichž je zvolen subjekt zodpovědný za dopravní značení:

  • Silnice I. třídy – stát
  • Silnice II. a III. třídy – kraj
  • Místní komunikace – obec
  • Účelové komunikace – právnická/fyzická osoba

Jak můžete vidět, dopravní značení je vcelku rozsáhlá oblast zájmu. A to i z hlediska jednotlivých zákonů. O důležitosti dopravní značky samozřejmě můžete mít pochybnosti, nicméně je vždy rozumné v daném úseku minimálně zvýšit obezřetnost.

 

Zpět na výpis novinek