fb

Archiv novinek

Dopravní značky, které nejčastěji matou řidiče

Všude samá značka. Několik značek přibylo úplně nových, jiné byly „jen“ upraveny. Které to jsou? A které jsou dopravní značky, objevující se na silnicích už od nepaměti, ale přesto matou řidiče?

 

 • Dopravní okruh
  • Značka nesoucí označení IP 1a byla dříve bílá čtvercová se zeleným pruhem. Od roku 2016 je nahrazována čtvercovou značkou s oválem (kruhem) se šipkou. Někdy bývá doplněna názvem či číslem okruhu. Její barva je modrá nebo zelená.
 • Nábřeží
  • Značka nábřeží upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.
 • Bezpečný odstup
  • Tato značka poskytuje základní orientaci týkající se doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel.
 • Pohyblivý most
  • Značka, se kterou se v Česku příliš nesetkáte. Je však dobré ji znát, pokud vyrážíte do zahraničí.

Zákaz stání/zastavení

Notoricky známé značky, které si ovšem stále spousta řidičů vykládá špatně. Zákaz zastavení je jasný, na daném místě nesmíte zkrátka vůbec zastavit. Se zákazem stání je to ale horší, protože je potřeba definovat, co přesně je stání a co je jen zastavení. Podle zákona zastavení znamená „uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu“.

Zákon však neupravuje dobu, do kdy se jedná o zastavení a od kdy stání. Pokud vám tedy před dům přijedou stěhováci, kteří budou hodinu stěhovat, jedná se pořád o zastavení. Když ale vystoupíte z auta a odskočíte si třeba na pár minut pryč, jedná se o stání.

Vodorovné dopravní značky někdy nahrazují značky svislé – přerušovaná žlutá čára a žlutá čára a fungují úplně stejně. Na přerušované žluté čáře můžete zastavit, ale nesmíte na ní stát. Na nepřerušované žluté čáře nesmíte zastavit ani stát.

Konec nejvyšší povolené rychlosti

S těmito značkami se nejčastěji setkáváme na koncích dopravních omezení třeba na dálnici. Většinou se jedná o dočasné omezení na 80 km/h. Značka se často používá také na světelných tabulích s proměnným značením. Ruší rychlostní omezení a spolu s ním další zákazy, například zákaz předjíždění. Spoustě řidičů ovšem nedochází, že ostatní po přejetí dané značky chtějí zrychlit, a pokračují stejnou rychlostí v levém pruhu. Doporučujeme tedy opravdu si dané značky všímat a případně se zařadit doprava.

Zpět na výpis novinek